قلب آبی

مقايسه روابط عمومی سنتی و ديجيتالی

 روابط عمومي را مي توان از نظر معيار اثر گذاري و سودمندي و ميزان كه رأي و مفيد بودن و ياري رساني ، مديريت و سازمان و تسريع و تسهيل در جهت اهداف آن و اجراي برنامه ها به روابط عمومي توجيه گر ، تبيين گر و تحليل گر طبقه بندي كرد .

در فضاي اجتماعي و فرهنگي مناسب ، فرهنگ مديريتي مطلوب و مبتني بر شايسه سالاري و به شرط متخصص بودن و كارشناس بودن مدير بخش روابط عمومي امكان توليد روابط توليد روابط عمومي تحليل گر فراهم مي شو د . روابط عمومي تحليل گر يك روابط عمومي كارآمد است . اين روابط عمومي با توجه به فلسفه وجودي سازمان ، اهداف اصلي و فرعي آن حركت مي كند . اين نوع از روابط عمومي داراي برنامه ادواري منظم روزانه ، هفتگي ، ماهانه ، فصلي و سالانه است . براي روبرويي با بحران‌ها و چالش‌ها داراي طرحهاي معين است .

 اين روابط‌عمومي براي بهره‌گيري از فرصتهاي مناسب داراي طرحهاي بهره‌گيري و بهره برداري است . در يك جمع بندي مي توان گفت كه روابط عمومي تحليل گر يك روابط عمومي علمي ، سيستماتيك فعال ، نوآور ، قابل انعطاف و اثر گذار است .

در مقابل روابط عمومي تحليل گر ، روابط عمومي توجيه گر قرار دارد . در واقع در يك فضاي نامناسب سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و با وجود مديران و فرهنگ مديريتي نامساعد و پايين بودن دانش تخصصي مدير واحد روابط عمومي ، نوعي پديدار مي شود كه به آن روابط عمومي توجيه گر مي نامند . اين نوع روابط عمومي يك مشاطه‌گر است . كه بيشتر شايسته تبليغات وحي با معني منفي كلمه است اين روابط عمومي فاقد برنامه‌ريزي ادواري منظم و مدون است كه به صورت منفعل به دنبال حوادث و رويدادها مي‌رود و با منطقي سطحي و استدلال‌هاي غير قابل باور سعي در توجيه رويدادها احترامات تصميمات مديران سازمان دارد .

 در فاصله بين اين دو روابط عمومي ، روابط عمومي تبيين گر وجود دارد . كه در خوشبينانه ترين شكل آن تنها به اعلام و بيان رويدادها و گزارش ها و تسريع اقدامات سازمان مي پردازد . اين روابط عمومي اگر داراي برنامه ادواري مدون هم باشد . اين برنامه فاقد انعطاف نوآوري ، جذابيت واثر بخشي است . اين نوع از روابط عمومي سطحي اسليمي ، محافظه كار بالمعني كليشه اي ، تكراري و قالبي است .

روابط عمومي ديجيتالي در مقايسه با روابط عمومي سنتي :

حركت روابط عمومي ها از حالت سنتي به ديجيتال در دو حيطه بزرگ، درگير چالش است. حوزه كاربردي تكنولوژيك و حوزه مخاطبان كه در حال تغيير است.

 در حوزه اول روابط عمومي ديجيتال فقط دستيابي به مجاري تكنولوژيك نيست و اين تنها بخشي از ويژگي ‌هاي يك روابط عمومي ديجيتال است  و در حوزه دوم نيز تا زماني كه روابط عمومي‌ها خود را تغيير ندهند و متوجه تغييرات در حوزه جغرافيايي مخاطب نشود به روابط عمومي ديجيتال تبديل نخواهد شد.

 در روابط عمومي سنتي، نگاه تزريقي به مخاطب عام وجود دارد. در حاليكه در روابط عمومي ديجيتالي بايد پاسخگوي مخاطب منفرد باشد. در روابط عمومي سنتي، كنش ها و رويه‌ها، با اهداف اشتباه گرفته مي‌شوند و متأسفانه زماني كه با ديجيتال شدن نيز روي مي‌آورند همين اشتباه خود را تكرار مي‌كنند.  روابط عمومي ديجيتال بايد بتواند رابطه با مخاطب را از نظر اشكالاتي كه با تكنولوژي‌هاي ارتباطي پيدا مي‌كند تعقيب و حل كند. 

 ايجاد سايت و استفاده از ایمیلl تنها تزيين در روابط عمومي سنتي است. در حاليكه روابط عمومي ديجيتالي خود يك شبكه ارتباطي است و وب سايت فقط يكي از پنجره‌هاي تماشايي آن محسوب مي‌شود.

 روابط عمومي ديجيتال را نه با تعداد مطالب بلكه با توجه به ميزان تعامل آن با مخاطبان اندازه‌گيري مي‌شود. مشكلات و موانع روابط عمومي الكترونيكي و ديجيتالي روابط عمومي ديجيتالي پيچيده نيست اما مشكلات زيادي دارد. مشكل اصلي آن در روش و طراحي آن نيست. بلكه روش ارائه خدمات و اطلاع‌رساني و ارتباطات مناسب معضل اصلي است.

روابط عمومي‌ها به عنوان يك مجموعه كل و حلقه واسط بين سازمان و جامعه و سازمانها بايد قادر باشند اطلاعات ديجيتالي را به خوبي دريافت كنند. موانع ديگر كه بر سر راه تحقيق روابط عمومي الكترونيك وجود دارد، عدم دسترسي يكسان همه شهروندان به اينترنت و نداشتن قدرت خريد كامپيوتر و هزينه‌هاي نسبتاً سنگين اينترنت و خط تلفن است. مشكل ديگري كه در اين زمينه وجود دارد. فرهنگ و ذهنيت مردم است، تغيير ذهنيت و فرهنگ سنتي استفاده از خدمات هزينه زيادي خواهد داشت. فراهم كردن فضاي مناسب، حفظ استفاده‌هاي نامناسب و فقدان تخصص لازم در انجام تغييرات سريع در روش و فن‌آوري اطلاعات از مشكلات ديگر به حساب مي‌آيند. امنيت روابط عمومي ديجيتال بحث ديگري است كه در اين زمينه مي‌توان به آن اشاره كرد و آن عبارت است از عدم استفاده دموكراتيك از سيستم‌هاي روابط عمومي ديجيتالي.

+نوشته شده در ۱۳۸٦/٧/۳ساعت٤:٤٢ ‎ب.ظتوسط مهدی ناطق | نظرات ()