قلب آبی

هیس !

  هيس !!!

  بايد سكوت كنم . قسم خورده ام ساكت بمانم . پرسشهاي بي پاسخ مرا نيز براي دل خود نگاه مي دارم . بايد سكوت كنم .

  ياور مهربانم ؛ اي آنكه هيچگاه مرا نبردي از ياد ؛ قصه گذشته هاي من به چند نقطه چين رسيده است و   كسي چه مي داند اين نقطه چين با كدامین كلمات پر خواهد شد . هر چه هست و هر چه باشد ؛ ديگر اينجا يا  هيچ جاي ديگر در اين مورد چيزي نخواهم گفت . سكوت و باز هم سكوت

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۳/٢٠ساعت٢:٠۳ ‎ب.ظتوسط مهدی ناطق | نظرات ()